Zametacie zariadenie s lopatou je určené na zametanie komunikácií, nádvorí, parkovísk a rôznych priestranstiev od smetí a odpadkov do lopaty a naloženie na odvozný prostriedok, na zametanie neuchytených sutín pri výstavbe a údržbe ciest.

 

Technické údaje Jednotky  L753 L903/1203
Maximálna šírka zametacieho valca mm 1870 2000
Objem lopaty m3 0,35 0,35
Hmotnosť kg 270/290 270/290