Zubová lopata je určená na ťaženie, naberanie, premiestňovanie  hornín  a  objemovej  hmotnosti  do
1800kg, ako napr. drvený kameň a štrk, bauxit, škvara mokrá ako i na odpratávanie materiálu pri demoláciách.

 

Technické údaje Jednotky L1203 L903 L753
Dĺžka lopaty mm 850, 970 915 795
Šírka lopaty mm 2100 1880 1790
Výška lopaty mm 550 570 570
Menovitý objem loplopaty m3 0,63 0,42 0,4
Hmotnosť lopaty kg 211 172 160-145
Nominálna nosnosť kg 1200 1000 1000