Pri kopaní základov budov, inžinierských sietí, hĺbení rýh a jám Vám bude neodmysliteľným pomocníkom presuvný podkop z produkcie WAY. Jednoduché ovládanie, malé rozmery a otáčanie výložníka v otočnom závese umožňuje hĺbenie aj v tesnej blízkosti budov.